LOADING...
Faça login e
comente
Usuário ou Email
Senha
Esqueceu sua senha?
Ou
Registrar e
publicar
Você está quase pronto! Agora definir o seu nome de usuário e senha.
Usuário
Email
Senha
Senha
Registre-se
Resultados de 1 a 1 de 1
 1. #1

  Địa mẫu phiên quái cửu tinh bản trong phong thủy nhà ở

  1. Cửu tinh và bát quái
  Trong la bàn có hai Nội thất Gia Khánh cửu tinh bàn, lần lượt là Lạc thư cửu tinh bàn, Địa mẫu phiên quái cửu tinh bàn hay còn gọi là Tọa sơn cửu tinh bàn. cửu tinh trong Lạc thư chính là Nhất Bạch, Nhị Hắc, Tam Bích, Tứ Lục, Ngũ Hoàng, Lục Bạch, Thất Xích, Bát Bạch và cửu Tử; cửu tinh trong tọa sơn gồm Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân, Tả Phụ và Hữu Bật. cả hai dạng cửu tinh này đều có tên gọi là cách sử dụng hoàn toàn khác nhau.
  2. Phiên quái hào biến
  Chỉ trình tự biến hào của quẻ,ptrước hết là từ trên xuống dưới, sau đó lại là từ dưới lên trên, tức là bắt đầu từ hào thượng, lần lượt biến theo trình tự "thượng, trung, chuyên nội thất hạ; trung, thượng, hạ", cho đến khi biến đổi xong hoàn toàn cả 8 quẻ. Quẻ Phục vị mang số 8 lại không biến đổi, từ quẻ Sinh khí mang số 1 bắt đầu có sự biến hào.
  3. Nạp giáp
  Nạp giáp là phương pháp chỉ ra rằng trên la bàn, Bát quái và can chi hình thành mối quan hệ với nhau và có mối tương quan với 24 sơn. Mối quan hệ tương phối giữa Bát quái và Can chi được thể hiện nhưsau:
  Càn-Giáp Khảm - Thân, Tý, Thìn, Quý Khôn-Ất Ly-Dần, Ngọ, Tuất, Nhâm
  Tốn-Tân Chấn - Hợi, Mão, Mùi, Canh
  Cấn-Bính Đoài - Tỵ, Dậu, Sửu, Đinh.
  4. Cách sửdụng Địa mẫu phiên quái cửu tỉnh bàn
  Sau khi phối hợp giữa cửu tinh với 24 sơn, mỗi sơn đều các cửa hàng nội thất được phối với một sao. Vì Cửu tinh cũng có sự phân chia thành cát hay hung nên phương vị tương ứng với cát tinh sẽ là cát, phương vị tương ứng với hung tinh sẽ là hung. Trong cửu tinh (thực ra là Bát tinh, vì Tả Phụ và Hữu Bật đã hợp thành một sao duy nhất), có bốn cát tinh và bốn hung tinh. Bốn cát tinh gồm có Tham Lang, Cự Môn, Vũ Khúc và Phụ Bật; bốn hung tinh gồm có LộcTồn, Văn Khúc, Liêm Trinh và Phá Quân.
  Trong thao tác cụ thể, cửu tinh chỉ sửdụng xem triều hướng, tức là nếu triều hướng về phía một núi đẹp thì sẽ là cát; triều hướng về phía một núi xấu, kỳ quái sẽ là hung. Các quẻ khác nhau đều có thể suy ra được phiên quái khác nhau, vì vậy, các công trình xây dựng với tọa hướng khác nhau cũng cần chọn những quẻ khác nhau để làm thành Phục vị. 8 quẻ sẽ có 8 kiểu sắp xếp Cửu tinh khác nhau. Trên la bàn cũng có 8 kiểu Phiên quái Cửu tinh bàn khác nhau.
  Tầng thứ hai của la bàn là Địa mẫu phiên quái cửu tinh bàn, mua đồ nội thất ở đâu tức mỗi quẻ khác nhau sẽ có các phiên quái khác nhau, tám quẻ lần lượt có tám cách sắp xếp Cửu tinh


  Last edited by Thu_Nguyen; 02-10-2017 at 04:28 AM.