Recurso de merda lixo nunca usei nem pretendo usar deixa pra o gado.